Komunikacijske vještine
Kratica: KOVJRG Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Zrinka Pukljak-Iričanin
V. pred. Lada Perković
Izvođači: Pred. Ana Havelka Meštrović ( Predavanja )
V. pred. dr. sc. Damir Lučanin ( Predavanja )
Pred. Janko Babić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Definicija zdravstvene psihologije, mogućnosti primjene psiholoških znanja i vještina u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju bolesti i rehabilitaciji, uloga zdravstvene psihologije u povećavanju učinkovitosti zdravstvene prakse i uštedama zdravstvenih sredstava, suvremeni cjeloviti biosociopsihološki pristup u zdravstvu, načela uspješne komunikacije u zdravstvu, komunikacijske prepreke i načini njihova prevladavanja, komunikacijske vještine u radu s pacijentima, njihovim obiteljima i suradnicima., specifičnosti komunikacije s pojedinim skupinama pacijenata različitim po emocionalnom stanju i dobi, predrasude u komunikaciji, načini rješavanja konflikata, utjecaj psihičkih stanja na nastanak tjelesnih bolesti, psihološki stres i bolesti, načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje, psihičke reakcije na tjelesne bolesti, problemi psihološke prilagodbe na boravak u bolnici, načini ublažavanja straha i tjeskobe tijekom bolesti, psihološke reakcije na teške ozljede, psihološki problemi invalida i načini prilagodbe na invaliditet, psihološki mehanizmi boli, psihološki činioci koji djeluju na bol, psihološke metode terapije boli, psihološki problemi umirućih bolesnika, stres i izgaranje na poslu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Havelka, M. : Zdravstvena psihologija. Naklada Slap, Jastrebarsko(1998.).
2. Kathleen K. Reardon : Interpersonalna komunikacija ? Gdje se misli susreću, Zagreb, ?Alineja"(1998.).
Preporučena literatura:
3. Sarafino, E. P. ?Health Psychology ? Biopsychosocial Interactions, John Wiley & Sons, Inc., 1998.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže