Patologija
Kratica: PATORG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasminka Jakić-Razumović
Prof. dr. sc. Božena Šarčević
Izvođači: V. pred. dr. sc. Ivana Ilić ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Jasminka Jakić-Razumović ( Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Božena Šarčević ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja patologije organskih sustava. Omogućava prepoznavanje histološke slike najčešćih entiteta po organskim sustavima te prepoznavanje vrijednosti patohistoloških izvješća u kliničkoj praksi u kreiranju terapijskog pristupa vezanog uz ekspresiju pojedinih prognostičkih čimbenika. Sadržaj kolegija je nadgradnja znanja iz područja patofiziologije bolesti i stanja u kliničkoj praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jukić, S. Patologija za više medicinske sestre, Medicinska naklada, Zagreb, 1992.
2. Jakić-Razumović, J. Patologija-priručnik, Visoka zdravstvena škola, 2002.
3. Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins Pathologic Basis of Disease. 6th ed. Saunders Company, Philadelphia, 1999.
Preporučena literatura:
4. Rubin E, Farber JL. Pathology, 2nd ed. JB Lippincot Company, Philadelpia, 1994.
5. Sternberg SS. Diagnostic Surgical Pathology. Lippincot-Raven, Philadelphia, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže