Informatika
Kratica: INFORG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Žarko Nožica
Izvođači: Prof. dr. sc. Žarko Nožica ( Vježbe u praktikumu )
Mario Somek dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Osobno računalo; WINDOWS operacijski sustav; MS EXPLORER; MS WORD; MS EXCEL; MS POWER POINT; MS ACCESS.
Osnovni pojmovi: entitet, atribut, tipovi podataka, ljestvice mjerenja, organizacija digitalnih podataka, kodeks atributa. Elektronički zdravstveni zapis. Baze podataka. Izrada baze podataka. Zaštita podataka. Zdravstveni informacijski sustavi: načela, razine, problemi. Telemedicina.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. priručnik ? radni listići
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže