Radiološka oprema (2)
Kratica: RDOPRG Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 45(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marija Frković
Izvođači: Prof. dr. sc. Marija Frković ( Seminar )
Josip Lučić ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Krunoslav Marinčević bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Zdenko Vojvodić bacc. med. lab. ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Sadržaj kolegija koncipiran je tako da upozna studente s bitnim povijesnim podacima, tehnološkim razvojem, korištenim oblicima energija i tehničkim sadržajima svih segmenata radiološke opreme koja se primjenjuje u dijagnostičke i terapijske svrhe. Također, sadržaj kolegija podrazumijeva i prikaz prateće opreme i infrastrukture nužne za instalaciju i primjenu radioloških uređaja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna tematska poglavlja iz: Janković ? Eterović.
Preporučena literatura:
2. Hodges, Fj, Lampe, I, Holt, JF. Radiologija za studente medicine (ŠK)
3. Merkaš, Z, Perović, M. Osnovi radiologije (MK)
4. Agbaba i sur. Radiologija ? uđbenik za studente medicine
5. Schoen H. Physikalische und technische Grundlagen (GTV)
6. Petrovčić, F. Opća radiologija (studentska skripta)
7. Strugačevac, P. Teorijska osnova imaging CT tehnike
8. Kurjak, A. Ultrazvuk u kliničkoj medicini
9. Brkljačić, B. Dopler krvnih žila
10. Magnetna rezonancija. Klin Med. Vol 3(1) Svibanj 1995.
11. MR, Teleradiologija, Digitalne metode u radiologiji, Mamografije, Radiološki vjesnik Broj 1/99
12. MR, Spiralni CT, Telemedicina. Radiološki vjesnik Broj 2/2000.
13. Sažeci održanih predavanja prim.dr.sc. M. Frković šk. god. 2000/01.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže