Anatomija (2)
Kratica: ANATRG Opterećenje: 60(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 30(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Predrag Keros
Izvođači: Prof. dr. sc. Darko Chudy ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Krešimir Rotim ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Miroslav Vukić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Predrag Keros ( Sekcijske vježbe )
Pred. Antonia Puljić ( Sekcijske vježbe )
Pred. Dominik Romić ( Sekcijske vježbe )
Opis predmeta: Zasade ustroja ljudskog tijela
Osnove stanične morfologije i histologije
Kostur neurokranija
Kostur viscerokranija
Spojevi i zglobovi lubanje, lubanjske šupljine i prostori
Kralježci i kralježnica
Kostur trupa
Kostur gornjih ekstremiteta
Kostur zdjelice i donjih ekstremiteta
Mišićje glave i vrata
Mišićje trupa
Mišićje gornjeg i donjeg ekstremiteta
Dišni sustav
Probavni sustav
Sustav endokrinih žlijezda
Uropoetski sustav
Muški i ženski spolni organi
Funkcijska anatomija srca
Krvožilni i limfni sustav
Središnji i periferni živčani sustav i osjetila.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Keros, P., M. Pećina, M. Ivančić-Košuta: Temelji anatomije čovjeka. Naprijed, Zagreb 1999.
2. Keros, P., D. Chudy (ur. prijevoda): Vannini, V., Pogliani, G.: Anatomski atlas. Mosta, Zagreb 2002.
3. Leonard, H., Kahle, W., Platzer, W.: Priručni anatomski atlas-lokomotorni sustav. Medicinska naklada, Zagreb 2004.
Preporučena literatura:
4. Krmpotić Nemanić J. Anatomija čovjeka. JUMENA, Zagreb 1990.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže