Radiografija skeleta (2)
Kratica: RGSKRG Opterećenje: 75(P) + 0(S) + 120(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Zoran Klanfar
Pred. Zdravko Borković
Izvođači: Prof. dr. sc. Marija Frković ( Predavanja )
Boris Benceković bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Denis Bičanić ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Mirela Blat bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Ankica Dozan bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Nedjeljka Duvnjak ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Ivanka Herman ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Dražen Horvatinec ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Goran Jurić bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Josip Lučić ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Krunoslav Marinčević bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Dražen Markanović ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Demir Puljizović ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Đurđa Vincelj Szabo bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Nenad Vodopija ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Zdenko Vojvodić bacc. med. lab. ( Kliničke vježbe )
Andrija Čop ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: ? Analiza i tumačenje podataka iz radiološke uputnice
? Obavijesni razgovor s bolesnikom, priprema bolesnika za snimanje skeleta
? Izbor pribora za snimanje
? Izbor stava i položaja za snimanje skeleta
? Određivanje polja snimanja, upotreba kolimatora
? Određivanje ulaznog mjesta centralne zrake snopa rendgenskih zraka i centriranje
? Usmjeravanje snopa na snimani dio tijela i receptor slike
? Imobilizacija bolesnika
? Zaštita bolesnika od nepotrebnog zračenja
? Postavljanje oznaka na film i identificiranje snimke podacima
? Upoznavanje studenta s vrijednostima radiografskog prikaza skeleta i prepoznavanje prikazanih anatomskih struktura na snimci
? Prepoznavanje vrste i porijekla artefakata u slici, način njihovog izbjegavanja i eliminiranja
Ocjena tehničke i dijagnostičke vrijednosti radiografske snimke skeleta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bešenski N, Škegro N. Radiografska tehnika skeleta. Zagreb: Školska knjiga, 1978.
2. Meril V.
Preporučena literatura:
3. Janković, S, Eterović, D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
4. Klanfar, Z. Teorija slikovnog prikaza I. - udžbenik u pripremi
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže