Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (2)
Kratica: ZNPBSE Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 60(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači: Prof. dr. sc. Biserka Sedić ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sadržaj kolegija, uključujući i praktična znanja stečena na praktičnim vježbama, usmjeren je na duševno zdravlje i bolest, a nadogradnja je sadržajima koje su studenti stekli kroz psihološku grupu kolegija. Unapređenje duševnog zdravlja i procjena mentalnog statusa čine osnovu za učenje duševnih bolesti, specifičnih tehnika i kontinuirane zdravstvene njege i rehabilitacije. Sadržaj kolegija uključuje uvod u tehnike pregovaranja, intervencije u kriznim stanjima i zdravstvenu njegu bolesnika na odjelima forenzike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
2. Jakovljević, M. i sur.: Psihijatrija za zdravstvene studije. ProMente, Zagreb,2005.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže