Zdravstvena njega u zajednici (2)
Kratica: ZNUZSE Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 60(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Jadranka Pavić
Pred. Mara Županić
Izvođači: Pred. Marija Brdarević ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Zvjezdana Beštek-Smajilović dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Gordana Boca Novak bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Marija Grbešić dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Jasna Mihaljević dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Pred. Jadranka Pavić ( Posebne kliničke vježbe )
Jasna Pisuljak bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Nataša Zaninović bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Javorka Štiglec bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Pred. Mara Županić ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Cjelovit pristup u zbrinjavanju korisnika skrbi, obiteljsko zbrinjavanje i usmjerenost na zajednicu, preventivno djelovanje, primjena sustavnog, logičnog rješavanja problema kroz proces sestrinske skrbi. Sadržaj je usmjeren na zadatke koji se odnose na:
? promicanje i očuvanje zdravlja te sprečavanje bolesti kod novorođenčadi, dojenčadi, male i predškolske djece, školske djece i omladine, žena posebice u razdoblju trudnoće i žena nakon porođaja, starih i nemoćnih osoba, osoba s povećanim potrebama zbog duševnog ili tjelesnog oštećenja rizičnog ponašanja i loših životnih navika
? prepoznavanje i pravodobno otkrivanje te skrb za bolesne i nemoćne koja se provodi tamo gdje ljudi žive i rade
? edukaciju korisnika i obitelji za samozbrinjavanje
? edukaciju korisnika i obitelji za upotrebom raznih vrsta pomagala
? upoznavanje korisnika i obitelji s raznim uslugama za pomoć u zajednici te mogućnostima pomoći u svrhu poboljšanja zdravstveno-socijalnog statusa
? zdravstvenu njegu nepokretnih i slabije pokretnih bolesnika s prolaznim i trajnim stanjima u kojima nije moguće samozbrinjavanje
? zdravstvena njega nepokretnog i teško pokretnog bolesnika (toaleta, pomoć pri hranjenju i oblačenju, prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja, primjena enteralne, parenteralne i lokalne terapije, uzimanje dijagnostičkog materijala kod nepokretnih bolesnika, skrb poremećaja integriteta kože (ulcus crurisa, dekubitusa ...)
? skrb za bolesnika s umjetnim otvorom (anus praeterom, kanilom, uro i cistostomom).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mojsović, Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici I. Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005.
2. Mojsović, Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici II. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
3. Mardešić, D. i sur. Pedijatrija. Školska knjiga, Zagreb, 2000.
4. Vrhovac, B. Interna medicina. Zagreb: Naklada Naprijed, 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže