Biološke osnove ponašanja
Kratica: BIOPSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: V. pred. dr. sc. Mirna Kostović Srzentić ( Metodičke vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Funkcionalna organizacija u mozgu. Lateralizacija mozga ? uloga lijeve i desne mozgovne polutke. Uloga pojedinih režnjeva. Neurobiologija spavanja i bioloških ritmova. Neurobiologija emocija i spolnosti. Neurobiologija viših kognitivnih funkcija: pamćenja, jezika i govora, pažnje i prostornih sposobnosti. Smetnje kognitivnih i drugih funkcija koje nastaju nakon oštećenja mozga. Plastičnost mozga kod normalnog razvoja i nakon oštećenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pinel, J.P. Biološka psihologija. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2002. (poglavlja 8, 10, 11, 12 i 15)
Preporučena literatura:
2. Judaš, M., Kostović, I.: Temelji neuroznanosti. Zagreb, MD, 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže