Psihologija boli
Kratica: PSBOSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Mladen Havelka ( Predavanja )
V. pred. Olivera Petrak ( Metodičke vježbe, Predavanja )
Pred. Antonia Puljić ( Metodičke vježbe )
Pred. Melita Rukavina ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Vrste boli. Uzroci i reakcije na bol. Teorije boli. Bol kao osobno iskustvo. Ponašanje u boli. Korisna i nekorisna bol. Mjerenje boli ? postupci i tehnike mjerenja, mjerenje u djece. Psihološke odrednice boli ? psihička stanja i bol. Paradoksalni oblici boli. Sociokulturalne odrednice boli ? sociodemografska i kulturna obilježja i bol. Psihološke metode suzbijanja boli.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Havelka, M. i Despot-Lučanin, J. Psihologija boli, Zagreb, Medicinski fakultet, 1991.
2. Havelka, M., Lučanin, D. i Ivanec, D. O boli. U: M. Havelka (ur.) Zdravstvena psihologija, 159-208. Jastrebarsko, Naklada Slap, 1998.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže