Rad s grupom u sestrinstvu
Kratica: RSGRSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Pred. mr. sc. Živana Miharija ( Metodičke vježbe, Predavanja )
V. pred. Lada Perković ( Metodičke vježbe, Predavanja )
V. pred. Zrinka Pukljak-Iričanin ( Predavanja, Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Grupa: osnovni pojmovi, definicije, podjele.
Grupna dinamika i grupni procesi: ciljevi, norme, kohezivnost, uloge.
Vođenje grupe: tipovi voditelja, vještine voditelja, donošenje odluka, evaluacija grupnog rada.
Vrste grupa u sestrinstvu: terapijske; institucionalne ? orijentacijske, resocijalizacijske, motivacijske, prisjećanja; terapijske aktivnosti; samopomoći, obrazovne; diskusijske; komunikacijske.
Specifičnosti rada s grupama osoba s različitim zdravstvenim problemima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ajduković, M., Grupni pristup u psihosocijalnom radu, Zagreb, Društvo za psihološku pomoć. 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže