Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja
Kratica: NDILSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Pred. Vesna Turuk ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Sonja Kalauz ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Kolegij uključuje praktično iskustvo, promovira sadržaje koji doprinose ozdravljenju i oporavku vitalno ugroženog djeteta. Usmjeren je na čimbenike koji vitalno ugrožavaju zdravlje djeteta te na zdravstvenu njegu vitalno ugroženog djeteta. Također uključuje sadržaje koji se odnose na komunikaciju s djetetom i roditeljima u jedinici intenzivnog liječenja, ublažavanje boli kod vitalno ugroženog djeteta te umirućeg djeteta, odnose s roditeljima kao i skrb medicinske sestre u zdravstvenoj njezi djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mardešić, D. i sur. Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
2. Audy ? Kolarić, Lj i sur. Anestezija i intenzivno liječenje novorođenčadi, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Preporučena literatura:
3. Zergollern, Lj., i sur.: Pedijatrija 1,2. Naprijed, Zagreb, 1994.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže