Zdravstvena njega onkoloških bolesnika
Kratica: ZNOBSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: V. pred. Snježana Čukljek ( Predavanja, Posebne kliničke vježbe )
Vesna Stužić vms. ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: U kolegiju naglasak se stavlja na individualiziran i holistički pristup bolesniku oboljelom od maligne bolesti te članovima njegove obitelji. Opisuje se zdravstvena njega bolesnika s naglaskom na najčešće sestrinske dijagnoze i komplikacije koje se javljaju kao nuspojave liječenja. Kolegij je usmjeren i na rano otkrivanje malignih bolesti, promoviranje zdravih stilova života koji smanjuju rizik nastanka malignih bolesti.
Studenti su upoznati s postupcima samozaštite pri primjeni raznih terapijskih metoda u liječenju malignih bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Yasko, J.M. Medicinska njega bolesnika sa simptomima vezanim uz kemoterapiju. Reston: Sveučilište u Pittsburghu, 1983.
2. Čukljek, S. Zdravstvena njega onkoloških bolesnika- Nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, 2002.
Preporučena literatura:
3. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Zagreb, Naprijed, 1997. (odabrana poglavlja)
4. Šamija, M. Onkologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže