Anatomija
Kratica: ANATSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 30(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Predrag Keros
Izvođači: Prof. dr. sc. Darko Chudy ( Sekcijske vježbe )
Pred. Hrvoje Jednačak ( Sekcijske vježbe )
Prof. dr. sc. Predrag Keros ( Sekcijske vježbe )
Pred. Antonia Puljić ( Sekcijske vježbe )
Pred. Dominik Romić ( Sekcijske vježbe )
Prof. dr. sc. Krešimir Rotim ( Sekcijske vježbe )
V. pred. dr. sc. Tomislav Sajko ( Sekcijske vježbe )
Prof. dr. sc. Miroslav Vukić ( Sekcijske vježbe )
V. pred. dr. sc. Borki Vučetić ( Sekcijske vježbe )
Opis predmeta: Zasade ustroja ljudskog tijela. Osnove stanične morfologije i znanosti o tkivima (histologije). Ustrojstvo kostiju, zglobova i mišića: kostur lubanje i čeljusnih zglobova, kralješci i funkcijska anatomija kralježnice, kostur trupa i mehanika disanja, kostur gornjih ekstremiteta, spojevi i zglobovi, te njihova biomehanika, kostur zdjelice i donjih ekstremiteta, spojevi i zglobovi, te njihova biomehanika, mimični i žvačni mišići, mišićje vrata, mišićje trupa, leđno mišićje, mišićje ramenog obruča i gornjeg ekstremiteta, mišićje zdjeličnog obruča i donjeg ekstremiteta. Respiracijski sustav. Digestivni sustav. Sustav endokrinih žlijezda. Uropoetski sustav. Muški i ženski spolni organi. Funkcijska anatomija srca. Krvnožilni i limfni sustav. Središnji i periferni živčani sustav. Osjetila.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Keros, P.,Pećina, M., Ivančić-Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka, Medicinska biblioteka, Zagreb, 1999.
2. Keros, P., Chudy, D. (ur. prijevoda): Vannini, V., Pogliani, G.: Anatomski atlas. Zagreb, Mosta, 2002.
3. Leonard, H., Kahle, W., Platzer, W.: Priručni anatomski atlas - lokomotorni sustav. Zagreb, Medicinska naklada, 2004.
Preporučena literatura:
4. Krmpotić-Nemanić, J. Anatomija čovjeka, JUMENA Zagreb, 1990.
5. Keros, P, Pećina, M.: Funkcijska anatomija lokomotornog sustava - u tisku
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže