Njemački jezik (2)
Kratica: NJJESE Opterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Ljerka Tomažić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij obuhvaća osnove gramatike odabranog jezika (engleski, njemački, francuski), tvorbu riječi, osnove medicinskog nazivlja. Obrađuju se organski sustavi, najčešće bolesti, te specifična područja onkologije, farmakologije i psihijatrije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Tomažić, Lj.: Izbor stručnih tekstova, H. Birkenfeld i M. Roschenck: Medizin 1 i Medizin 2, Max Huber Verlag, München, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže