Klinička medicina I (2)
Kratica: KLM1SE Opterećenje: 75(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Pred. Krešimir Kostović ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Davorka Lukas ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vlatko Pejša ( Predavanja )
Pred. dr. sc. Ivan Puljiz ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Vjekoslava Raos ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Lea Smirčić-Duvnjak ( Predavanja )
Pred. mr. sc. Dragica Soldo-Jureša ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Andrija Stanimirović ( Predavanja )
Pred. dr. sc. Vlasta Vuković Cvetković ( Predavanja )
Opis predmeta: INTERNA MEDICINA
Obrađuju se najznačajnije bolesti cirkulacijskog, respiracijskog, digestivnog, urogenitalnog, endokrinog, hematopoetskog i lokomotornog sustava s aspekta: etiologije, kliničke slike i tijeka bolesti, dijagnostičkih pretraga, liječenja, prognoze i komplikacija. Onkologija. Gerijatrija. Hitna stanja.

INFEKTOLOGIJA
Crijevne zarazne bolesti; antropozoonoze i bolesti prirodnih žarišta; bakterijske i nebakterijske infekcije dišnih puteva; virusni hepatitis, infekciozna mononukleoza i CMV infekcije; osipne zarazne bolesti; imunologija; načela antimikrobne terapije i profilakse; vakcinacija.

NEUROLOGIJA
Uzroci neuroloških bolesti, životne navike, rizični čimbenici, te kako ih spriječiti; dijagnostika neuroloških bolesti poremećaja i stanja, dijagnostičke aparature i tehnike, neurološke bolesti kao jedan od vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj i Europi; hitna stanja u neurologiji; ostale neurološke bolesti; metode liječenja i primjena lijekova u neurologiji; neurologija i granična područja; udio nesreća na poslu i profesionalnih bolesti u neurološkim poremećajima.

DERMATOVENEROLOGIJA
Uvod u dermatovenerologiju, građa kože, temeljne napomene o eflorescencijama, temeljni podaci iz dermatološke anamneze i statusa, pregled temeljnih podataka o dijagnostičkim metodama u dermatologiji, temeljna načela dermatološke terapije; eflorescencije; temeljno o modelima nastanka oštećenja kože, parazitarne bolesti, piodermije, češće virusne bolesti kože, tuberkuloza kože, dermatomikoze, seboroička skupina dermatoza, bolesti kose i vlasišta, bulozne dermatoze, bolesti vezivnog tkiva, poremećaji pigmentacije, poremećaji keratinizacije, preosjetljivost na lijekove, urtikarijska skupina bolesti, kontaktni dermatitis, posljedice kronične venske insuficijencije donjih udova, dermatološka onkologija, spolno prenosive bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Morović-Vergles, J., Odabrana poglavlja iz kliničke imunologije, reumatologije i alergologije ? nastavni tekstovi, VZŠ, Zagreb, 2002.
2. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Naklada Ljevak Zagreb, 2003. (odabrana poglavlja)
5. Kuzman, I., Schonwald, S., Infektologija za medicinske sestre, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
7. Brinar, V. i sur. Neurologija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
8. Dobrić, I. i sur. Dermatovenerologija. Zagreb, Grafoplast 1999.
Preporučena literatura:
3. Vincelj, J., Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnih bolesti. Školska knjiga Zagreb, 1998.
4. Čučević, B., Odabrana poglavlja iz pulmologije ?nastavni tekstovi. VZŠ, Zagreb, 2002.
6. Beus, I., Škerk, V., Infektologija za stomatologe, Graphis, Zagreb 2002.
9. Lipozenčić, J. Dermatovenerologija. Zagreb, Medicinska naklada 2004.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže