Zdravstvena njega djeteta (2)
Kratica: ZDNDSE Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 90(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Pred. Vesna Turuk ( Predavanja, Seminar, Posebne kliničke vježbe )
Pred. mr. sc. Teodora Not ( Seminar, Posebne kliničke vježbe )
Gordana Bukovina vms. ( Posebne kliničke vježbe )
Jasminka Mikulić bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Irena Rimac bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Kolegij uključuje praktično iskustvo, promovira sadržaje koji doprinose zdravom početku života, normalnom rastu i razvoju djeteta. Usmjeren je na čimbenike koji vitalno ugrožavaju zdravlje djeteta kao i na zdravstvenu njegu bolesnog i vitalno ugroženog djeteta. Također uključuje sadržaje koji se odnose na poboljšanje kvalitete boravka djeteta u bolnici, komunikaciju s djetetom i roditeljima na odjelu i u jedinici intenzivnog liječenja, zatim na dječje odgovore na bolest i hospitalizaciju i njihovo iskustvo te percepciju tih odgovora, ublažavanje boli kod bolesnog i vitalno ugroženog djeteta, odnose i ulogu medicinske sestre u zdravstvenoj njezi djeteta s različitim zdravstvenim potrebama. Kolegij uključuje i sadržaje o pravilnoj prehrani zdravog, bolesnog i vitalno ugroženog djeteta, pripremu djeteta za dijagnostičko ? terapeutske zahvate.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Turuk, V. Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola,2004.
2. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A. (1998) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
3. Mardešić,D. i sur. Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže