Osnove fizioterapije
Kratica: OSFTSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: V. pred. Irena Klaić ( Metodičke vježbe, Predavanja )
V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak ( Predavanja, Metodičke vježbe )
Pred. Ana Pavlaković ( Metodičke vježbe )
V. pred. Snježana Schuster ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Osnove motoričke funkcije kroz normalan pokret, fizioterapijsku procjenu, postavljanje ciljeva programa, provođenje terapijskih postupaka te evaluacija provedenog s naglaskom na povezanost fizioterapijskih i radno terapijskih
ciljeva sa područjem sestrinske njege u procesu liječenja i rehabilitacije. Područja koja obuhvaćaju sadržaji su: fizioterapije u neurologiji djece i odraslih, fizioterapija u ginekologiji, pulmološka i kardiološka fizioterapija te fizioterapija u onkologiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grupa autora. Osnove fizioterapije ? odabrana poglavlja, VZŠ, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže