Biofizika i biokemija
Kratica: BFBKSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Zvonimir Jakobović ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Jasna Lovrić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Željko Romić ( Predavanja )
Opis predmeta: Biofizikalni i biokemijski principi osnovnih tjelesnih funkcija. Fizikalni zakoni i njihova veza s funkcioniranjem biološkog sustava; mjerenja na pacijentu i u okolini, mjerne jedinice, čovjek i elektricitet. osnove biokemije, metabolizam proteina, ugljikohidrata i masti. Uloga enzima, koenzima i hormona. Energetski aspekti metabolizma, metabolizam vode i minerala. Uloga medicinske sestre u prikupljanju uzoraka za biokemijske analize.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Karlson, P.: Biokemija za studente kemije i medicine, udžbenik, Školska knjiga, Zagreb,1993.
2. Jakobović, Z., Ionizirajuće zračenje i čovjek. Školska knjiga, Zagreb 1991.
3. Jakobović, Z. Fizika i elektronika - Odabrana poglavlja za studije visoke zdravstvene škole. VZŠ, Zagreb 1998.
Preporučena literatura:
4. Pope JA: Medical Physics (2. edition). Heinemann, Oxford, 1998.
5. Štraus, B.. Medicinska biokemija. Medicinska naklada, Zagreb, 1992
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže