Farmakologija
Kratica: FARMSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić-Kolonić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Gordana Pavliša ( Predavanja )
Opis predmeta: Po završetku kolegija student će znati osnove farmakologije, značaj prepoznavanja neželjenih i štetnih djelovanja lijekova te brze i odgovarajuće intervencije pri pojavi simptoma anafilaksije.
Opća farmakologija; Antimikrobni lijekovi; Istraživanje i kliničko ispitivanje lijekova; Alergijske reakcije; Toksičnost lijekova; Analgetici i farmakologija boli; Primjena lijekova u pojedinim organskim poremećajima (kardiovaskularni, probavni, središnji i autonomni živčani sustav te bubreg); Racionalna farmakoterapija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vrhovac, B. i Reiner Ž. (ur), Farmakoterapijski priručnik, 3. izdanje, Med-Ekon, Zagreb, 2000.
Preporučena literatura:
2. Vrhovac B. i sur, Interna medicina, 2. izdanje, Naprijed, Zagreb, 1997.
3. Medicinska farmakologija, grupa autora, Medicinska naklada, Zagreb, 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže