Fiziologija
Kratica: FZL6151Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Zoran Tadić
Izvođači:
Opis predmeta: U kolegiju se proučava organizacija ljudskog tijela u funkcionalnom smislu. Opća fiziologija, krv, imunologija, srce, cirkulacija, tjelesne tekućine i bubrezi; dišni sustav; središnji živčani sustav i osjetila; periferni živčani sustav (AŽS), probavni sustav; metabolizam i termoregulacija, biokemijski procesi, endokrinologija i reprodukcija, mišići i mišićna kontrakcija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Guyton, A.C. Hall, J.E. Medicinska fiziologija, 11 izd., Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže