Patologija
Kratica: PAT6151Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasminka Jakić-Razumović
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja patologije organskih sustava. Omogućava prepoznavanje histoloških promjena najčešćih entiteta po organskim sustavima te prepoznavanje vrijednosti patohistoloških izvješća u kliničkoj praksi u kreiranju terapijskog pristupa vezano uz ekspresiju pojedinih prognostičkih čimbenika. Sadržaj kolegija je nadgradnja znanja iz područja patofiziologije bolesti i stanja u kliničkoj praksi.
Opća patologija će obraditi: vrste i znakovi smrti (prepoznavanje prirodne i nasilne smrti), građu stanice i prilagodbu stanice, upale i cijeljenje, osnovne genetske bolesti, poremećaj hemodinamike, neoplazme, određivanje stadija bolesti, obrade materijala za patohistološku analizu (fiksacija, dehidracija, uklapanje u parafin, rezanje, bojenje, histološka analiza), principe hipersenzitivnih reakcija, glavne značajke benignih i malignih tumora, metastaziranja i biologiju invazije tumora.
Specijalna patologija: Kliničke i patološke osobine najčešćih kromosomopatija, Osobitosti autosomno dominantnog, autosomno recesivnog i x-vezanog recesivnog načina nasljeđivanja. Tromboza, edem, embolija, infarkt i šok, arteroskleroza, aneurizme, najčešće prirođene i stečene bolesti srca, opstrukcijske i restrikcijske plućne bolesti, plućne infekcije, tumori pluća i pleure, motorički poremećaji varikoziteti i tumori jednjaka, gastritisi, peptički ulkus, dobroćudni i zloćudni tumori želuca, vaskularni i upalni poremećaji crijeva, dobroćudni i zloćudni tumori crijeva, hepatitisi, ciroza, upale i tumori žučnog mjehura i gušterače, glomerulonefritisi, intesticijske bolesti bubrega, tumori bubrega i mokraćnog sustava, upale i tumori muškog i ženskog spolnog sustava, anemije, upale limfnih čvorova, Hodgkin i non-Hodgkin limfomi, simptomi i morfološka podloga bolesti endokrinog sustava, najčešći dobroćudni i zloćudni tumori kože, kongenitalne anomalije, prijelomi, upale i tumori kostiju, cirkulacijski poremećaji, tumori i trauma mozga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jukić, S. Patologija za više medicinske sestre, Medicinska naklada, Zagreb, 1992.
2. Jakić-Razumović, J. Patologija-priručnik, Visoka zdravstvena škola, 2002.
Preporučena literatura:
3. Cotran, RS., Kumar, V., Collins, T., Robbins Pathologic Basis of Disease. 6th ed. Saunders Company, Philadelphia, 1999.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže