Poslovno odlučivanje u zdravstvu (2)
Kratica: POUZSESM Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Dario Naletilić
Prof. dr. sc. Sonja Kalauz
Izvođači:
Opis predmeta: Polaznici će učiti kako razviti dinamički sustav kroz analize različitih razina managementa promjena (individualna/osobna razina, razina jedinice, razina korporacije i razina cjelovitoga sustava). Metodologija/pristup će biti primjenjen analizi potreba za sustavnim promjenama u Hrvatskoj, uključujući razine nacionalne ekonomije, ekonomije zdravstva i bolničkog sektora. Bit će predstavljen i raspravljen Program reforme zdravstva te analizirane i raspravljene promjene, dinamika i scenariji za nacionalnu, regionalnu i globalnu ekonomsku dinamiku.
Studenti učiti o preduvjetima za promjene, uključujući nove ekonomske i institucionalne okolnosti, globalizaciju i tehnologije poput vodećih snaga za promjene, efektivnosti scenarija i planiranja i uloge računalne znanosti, tehnologije komunikacija, biotehnologije i nanotehnologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Harvard Business Review on Change; The Harvard Business Review Paperback Series, 1996.
2. David Siegel. Futurize Your Enterprise: Business Strategy in the Age of the E-Customer; John Wiley & Sons, Inc. 1999.
3. Swansburg C. Russel. Introductory Management and Leadership for nurses;Jones nad Bartlett Publisher, Sudbury, 1998. ( 321 - 351 )
4. Frances Cairncross. The Death of Distance, How the Communications Revolution Will Change Our Lives; The Orion Publishing Group Limited, Orion House, 1997.
Preporučena literatura:
5. Anthony Giddens. The Third Way and its Critics, Blackwell Publishers, 2000.
6. Michael Morgan. Making Innovation Happen. Kogan Page, 2001.
7. Branko Milanović. Nations, Conglomerates, and Empiress: The Tradeoff between Income and Sovereignty; The World Bank, Policy and Research Department, Poverty and Human Resourches Division. October, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže