Upravljanje informacijskim sustavom i sustavom kliničkih podataka (2)
Kratica: USKPSESM Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Josipa Kern
Izvođači: Prof. dr. sc. Josipa Kern ( Vježbe u praktikumu, Seminar )
Opis predmeta: Management informatičkog sustava osigurava temelje na kojima bolnica može razviti vlastiti informatički sustav i upravljati njime. Odgovarajući kompjuterizirani informatički sustav može osigurati pravovremene, točne i relevantne informacije za bolničku upravu i osoblje, kako bi se unaprijedio proces managerskog donošenja odluka, promovirala kvalitetna briga za pacijente, unaprijedila efikasnost operacija, kontrolirala uporaba institucionalnih izvora i potpornih sustava kroz organizaciju. To će razjasniti uspostavljanje IT veza sa businessom, planiranjem i upravljanjem. Dodatno, upoznat će studente sa tehnološkim managementom kroz analizu trajanja IT, arhitekture IT, sustavne integracije, standarda. Kolegij je fokusiran na ključne implikacije zdravstvene skrbi i utjecaj IT na kvalitetu, troškove, operacionalizaciju. Svrha je kliničkog sustava podataka da zadobije, analizira, sačuva i da povratnu informaciju o podacima neophodnim da osiguraju, nadziru i evaluiraju službu pomoći pacijentima.Management Principles, Organizational Role, Organizational Relationship, Planning and Managing Information Systems, Resorce Requirements, Quality Management.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mervat Abdelhak, Sara Grostick, Mary Alice Hanken, Ellen Jacobs. Health Information: Management of a Strategic Resource; W. B. Saunders Company, A Division of Harcourt Brace & Company, 1996.
2. Barbara J. Brown, Austin Ross. Canada Health Infoway: Paths to Better Health-Final Report; Minister of Public Works and Government Services, 1999.
3. Integration of Clinical and Financial Information Systems: An Aspen Publication, 1987.
4. Joseph A. Cornell. Computers in Hospital Pharmacy management, Fundamentals and Applications; An Aspen Publication. London, 1983.
Preporučena literatura:
5. Bemmel J. Handbook of Medical Informatics.
6. Swansburg C. Russel. Introductory Management and Leadership for nurses;Jones nad Bartlett Publisher, Sudbury, 1998. ( 529 - 565 )
7. Kern J (ur.). Medicinsko-informatičke metode. Zagreb: Medicinska naklada 2001. Journals:
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže