Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija
Kratica: ZSZKSESM Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin ( Metodičke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Kolegij ?Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija? obuhvaća tri sljedeće sadržajne cjeline:
(1) Zdravstveno ponašanje (osnove medicinske psihologije i sociologije zdravstvenog ponašanja, čimbenici koji utječu na ponašanje, modeli zdravstvenog ponašanja, uloga zdravstvenog djelatnika u formiranju i promjeni zdravstvenog ponašanja pojedinca, grupe i zajednice),
(2) Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja (razlike između zdravstvenog informiranja, zdravstvenog odgoja, zdravstvene kulture i promicanja zdravlja, osnove metodologije rada u zdrav. odgoju s pojedincem, grupama i zajednicom, evaluacija rada) te
(3 ) Definicija komunikacije, oblici verbalne i neverbalne komunikacije, preventivna, dijagnostička i terapijska uloga komunikacije s pacijentom i njegovom obitelji, načela uspješne komunikacije, uloga suosjećanja i empatije u komunikaciji s bolesnicima, načela individualne i grupne komunikacije, uzroci preslabe komunikacije medicinske sestre i bolesnika, utjecaj komunikacije na pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa, mogućnosti unapređenja komunikacije, načini prevladavanja komunikacijskih prepreka, komunikacija s bolesnicima u pojedinim psihičkim stanjima (depresivni bolesnik, tjeskobni bolesnik, hipohondrični bolesnik, agresivni bolesnik, bolesnik koji trpi jaku bol, bolesnik sa samoubilačkim tendencijama, umirući bolesnik) načini priopćavanja loših vijesti, način provođenja psihološke pripreme na invazivne i operativne zahvate, komunikacija s obitelji bolesnika u situacijama akutnih ozljeda i teških kroničnih bolesti, komunikacija s obitelji umrlog bolesnika, komunikacija u edukaciji i zdravstvenom odgoju, javna komunikacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kathleen K. Reardon (1998.): Interpersonalna komunikacija ? Gdje se misli susreću, Zagreb, ?Alineja
2. .Havelka Mladen (1998.): Zdravstvena psihologija, Jastrebarsko, ?Naklada slap?; - 2. Poglavlje: (od 27. do 42. stranice)
3. Leading and managing in nursing. Mosby-Year Book Inc. Missouri, 1995.
Preporučena literatura:
4. Barath, A.: Kultura, odgoj i zdravlje, Zagreb, 1995.
5. Zarevski, P.: Psihologija pamćenja i učenja, Zagreb, 1994.
6. Varoščić, M.: Izvori znanja u stjecanju zdravstvene kulture, Rijeka, 1991
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže