Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika
Kratica: ZSZPSESM Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vitomir Boić
Izvođači: V. pred. Vitomir Boić ( Seminar )
Opis predmeta: Strategije za savladavanje ekonomskog pritiska na bolnice. Odgovori zahtjevima potrošača. Utvrđivanje kliničkih podataka i troškova bolničkih programa u odnosu na bolničko osoblje i društvene norme. Upravljanje kvalitetom i upravljanje bolnicama. Evaluacijske liste za utvrđivanje bolničkih programa i uvjeta u bolnicama. Unapređenje produktivnosti osoblja. Izvještaji o nadzoru bolničkih programa (HPMR). Uvođenje planiranja, procedura, funkcija, odjelne suradnje. Troškovi loše prakse i upravljanje. Projekcije opsega i produktivnosti, zahtjeva osoblja, kompenzacijskih troškova i modela, budžetski i naplatni scenariji, programski ciljevi, indikatori za mjerenje programskih rezultata.
Hrvatski bolnički standardi: Kako se mogu koristiti pri upravljanju bolnicom i upravljanju zdravstvenom njegom? Kako pripremiti bolnicu za proces akreditacije u području zdravstvene njege ( standardi kao poticaj kvalitete skrbi: usporedba standarda s postojećim bolničkim standardima )
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Swansburg C. Russel. Introductory Management and Leadership for nurses;Jones nad Bartlett Publisher, Sudbury, 1998. ( 398 - 414 ; 629 - 716 )
2. .Perleth M, Jakubowski E, Busse R. What is "best practice" in health care? State of the art and perspectives in improving the effectivenes and efficiency of the European health care systems. Health Policy. 56(3):235-250, 2001 Jun.
Preporučena literatura:
3. W.E. Deming: out of the Crisis, Cambridge, Mass, MIT Press, 1986.
4. Comprenhesive Accreditation Manual for Hospital, updated 1998,TX 36
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže