Znanstveno istraživački rad u sestrinstvu - Evidence based care
Kratica: ZIRSSESM Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 45(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Romić
Prof. dr. sc. Jelka Petrak
Izvođači: Prof. dr. sc. Jelka Petrak ( Metodičke vježbe, Seminar )
Prof. dr. sc. Željko Romić ( Metodičke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa, izvori i vrste podataka, specifičnosti podataka vezanih uz sestrinsku praksu, vrste mjernih ljestvica, karakteristike mjernog postupka, postupci prikupljanja podataka (sistematsko promatranje, mjerenje, liste označavanja i ljestvice procjene, intervju, ankete i upitnici, testovi), izvori stručne literature, izvještaji o rezultatima istraživanja.
Studenti će se upoznati s osnovama znanstveno istraživačkog rada, pisanjem izvornog znanstvenog rada te pisanjem ostalih znanstvenih članaka I teza, te na kraju sa procjenom znanstveno istraživačkog rada
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marušić, M. Uvod u znanstveni rad, Medicinska knjiga,Zagreb, 2003. ( treće izdanje )1. Daniel S.Go, Friedland J., Ben Davoren J., Michael G.Shlipak, Stephen W.Bent, Leslee L.Subak, Terrie Mendelson. Evidence-Based Medicine: A Framework for 2. Clinical Pr
2. Milko Mejovšek (2003.): Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Jastrebarsko, ?Naklada slap?; 1. dio ? Poglavlja: od 1. do 4. (od 17. do 114. stranice)
Preporučena literatura:
3. Petz, Boris (1997.): Statistika za praksu, Zagreb, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne poslove.
4. Wise,J. Leading and Managing in Nursing, Mosby, 1999. ( 86 ? 108;226 ? 273;
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže