Menadžment istraživanja i inovacija
Kratica: MNGISESM Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Doc. dr. sc. Dunja Rogić ( Metodičke vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Napredak medicinskih znanosti i kakvoće pružene zdravstvene skrbi, u posljednjih tridesetak godina, usko je i nedjeljivo vezan i s napretkom elektronike, računalstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Novi, dijagnostički i terapijski iznimno moćni uređaji i oprema, skupi su i složeni za uporabu. Odabir i nabava nove i skupe opreme postaju predmet multidisciplinarnog, timskog promišljanja liječnika,medicinskih sestara, ekonomista. inženjera i pravnika. Njeno pravilno i potpuno! (sukladno svim tehničkim mogućnostima) korištenje temelj su medicinske i ekonomske učinkovitosti, neophodne u trendovima reforme zdravstvenog sustava. Efikasno korištenje i planirano održavanje jedino su jamstvo iskoristivosti investicija. Biomedicinsko inžinjerstvo, osiguranje sigurnosti i odgovornost kod uporabe elektromedicinskih uređaja i opreme, načini (modeli) i problemi odabira, nabave, postavljanja i pripreme za rad, korištenja i održavanja elektromedicinske opreme visoke tehnološke vrijednosti u uvjetima korisne isplativosti,oblici organizacije službe kliničkog inženjerstva,normizacija kao temelj osiguranja kakvoće opreme i usluga u zdravstvu, na modelima primijenjenim u Europskoj zajednici suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u podršci zdravstvenom tehnologijskom managementu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V.Medved, S.Tonković: A method to evaluate the skill level in fast locomotion through myoelectric and kinetic signal analysis , Med.& Biol. Eng. & Comp.,Vol. 29, No.4, 406-412, July, 1991.
2. V.Medved, S. Tonković, M. Cifrek: Simple Neuro-Mechanical measure of the locomotor skill: An example of backward somersault, Med.Prog. through Technology, Kluwer Acad.Publ., 21, 77-84, 1995
3. M.Cifrek, S.Tonković, V.Medved: Measurement and analysis of surface myoelectric signals during fatigued cyclic dynamic contractions, Measurement, Vol.27, No.2,85-92,2000.
Preporučena literatura:
4. S.Tonković, R. Magjarević: Intelligent instrumentation in man-machine communication, 7th Int. daaam Symposium, 441-442, Vienna, October, 1996.
5. S.Tonković, I.Tonković, D.Voloder : Comparison of lower extremities diagnostic efficiency, Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering,-2, Gordon and Breach Science Publishers, 815-823, Barcelona, Španjolska, 1997.
6. S.Tonković, D.Voloder, I.Tonković: Compartmental syndrome assessment by bioimpedance measurement and modelling , Proc. of 9th Int. Conf. on Biomedical Engineering, 531-533, prosinac, Singapore, 1997
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže