Promocija zdravlja - pristup i metode
Kratica: PZPMSESM Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Marina Polić-Vižintin
Izvođači: V. pred. mr. sc. Marina Polić-Vižintin ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Promocija zdravlja koristi teorije i metode iz psihologije, sociologije, antropologije, epidemiologije i drugih disciplina koje zajedno pridonose kvalitetnijem razumijevanju načina na koji se zdravlje stanovništva može očuvati i poboljšati. Posebna važnost u suvremenoj promociji zdravlja je u multisektorskom što znači da oni koji uspješno rade na promociji zdravlja stanovništva moraju surađivati s drugim sektorima. Tako na primjer povećanje poreza na duhan, dakle mjera fiskalne politike, uspješnije smanjuje prevalenciju pušenja, posebno kod mladih, od klasičnog zdravstvenog odgoja. Kolegij omogućuje uvid u osnovne teoretske pristupe promociji zdravlja kao i praktične vještine koje su potrebne da se razviju, implementiraju i evaluiraju takvi programi. Prikazat će se koje su razlike između populacijskog i ciljanog pristupa promociji zdravlja i zašto je razvoj zajednice bitan u promociji zdravlja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Health Literacy: A search for new categories (editorial). Health Promotion International 17 (1): 1-2, 2002.
2. Perspectives on Health Governance in the 21st Century. In: Marinker, M. (ed), Health Targets in Europe: Polity, progress and promise, 206-229. London: BMJ Books, 2002.
3. The Future Value of Health. In: Perspectives in Health. The magazine of the Pan American Health Organization. Centennial issue, 7(2): 28-32, 2002.
4. Perspectives in health promotion and population health. American Journal of Public Health, Autumn 2002 (in press).
7. Health Literacy: addressing the health and education divide. Forthcoming in Health Promotion International 16(3), 2001
Preporučena literatura:
5. Influence and opportunity: Observations on the US role in global public health. Health Affairs, November/December Issue 2002, (in press).
6. Global Health Governance: some new theoretical considerations on the new political space. Chapter in: Lee, K. (ed) Globalization and Health, London Palgrave 2002, (in press).
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže