Upravljanje sukobima
Kratica: UPSUSESM Opterećenje: 20(P) + 10(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Lada Perković
Izvođači: V. pred. Lada Perković ( Metodičke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Vrste sukoba: sukobi s autoritetom i sukobi funkcija ( koje se ponekad manifestiraju kao međusobni sukobi osoba).Podučit će studente u riešavanju konflikta tako da rukovoditelj nametne rješenja ili putem kompromisa.Najčešći uzroci i učinci sukoba( nejasna struktura autoriteta, sukobi interesa, osobni sukobi, razlike u poimanju ciljeva grupe i ciljeva organizacije, konkurencija za pridobivanje resursa, loša kordinacija aktivnosti unutar firme).Upravljanje konfliktnim situacijama , koje mogu proizvesti probleme u komuniciranju.Način riješavanja konflikta:redovitom rotacijom poslova, poboljšanjem timskog duha, grupnim nagradama, poboljšanjem toka informacija unutar organizacije, savjetovanje s namještenicima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šogorić S. Guidance Centres ?Youth for Youth ?. In: Planning and Management in Primary Health Care in Developing Countries: training guide and manual/editors: Ž.Jakšić, H. Folmer,L.Kovačić, Z.Šošić. Zageb: Andrija Štampar School of Public Health ,Medical
2. Šogorić S. Ferinčić S. Lang S. Dobranović M. Zagreb. U: Ashton J./editor/:
3. Swansburg C. Russel. Introductory Management and Leadership for nurses;Jones nad Bartlett Publisher, Sudbury, 1998. ( 591 - 606 )
4. Eterović, S. Šogorić, S. Lang, Wounded Healthy Cities: Searching for Health and Human Dignity. West Bromwich: Sandwell Public Health Publcations, 1992.
6. S. Šogorić, About the war, personally.Health Cities, June 1993; 5:11-12.
Preporučena literatura:
5. S.Šogorić, Mental Health Day Care Centres study in Sandwell. West Bromwich: Sandwell Public Health Publications, 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže