Menadžment u zdravstvu
Kratica: MEUZFTSF Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Dario Naletilić
Izvođači: Prof. dr. sc. Miroslav Mastilica ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Što je to "menadžment". Uloga organizacije i pojedinih dijelova organizacije. Tipologija modernog vođe. Osnovne vještine upravljanja. Kako se vodi intervju, selekcioniraju kandidati za posao, gradi uspješan tim. Kako se razvijaju sposobnosti kod drugih.
Određivanje ciljeva organizacije, procjena radnog učinka, stimulacija članova tima za postizanje boljih rezultata. Osnovne postavke funkcioniranja i organiziranja zdravstvenog sustava. Mjesto fizioterapeuta u sustavu, odnos s bolesnikom, odnosi s javnošću. Standardi kvalitete. Razlika između muškarca i žene menadžera. Fizioterapeut menadžer.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čulig J. i sur.: Nastavni tekstovi objavljeni na www.publichealth-zagreb.hr i na korisničkoj stranici doc. dr. sc. Josipa Čuliga na www.vmskola.hr
2. Zbirka točnih odgovora iz Kolegija menadžment u zdravstvu, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Zagreb, 2004.
6. Upravljanje kvalitetom, H. Skoko, str. 227
7. Menedžerske vještine I dio, D. Miljković i M. Rijavec, četiri knjižice, str. 275
Preporučena literatura:
3. Priručnik za procjenu radnog učinka, Čulig, Zovko, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Zagreb, 2000.
4. Poslovna etika, B. Bebek & Antun Kolumbić, str. 313
5. Management, M. Buble, str. 765
8. Menedžerske vještine II dio, M. Rijavec & D. Miljković, četiri knjižice, str. 284
9. Upravljanje ukupnom kvalitetom (TQM), J. M. Kelly, str. 276
10. Poslovanje brzinom misli, B. Gates, str. 350
11. Poslovna organizacija, P. Sikavica, M. Novak, str. 946
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže