Metode rada u nastavi
Kratica: MRUNFTSF Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Boris Neljak
Izvođači: Prof. dr. sc. Boris Neljak ( Metodičke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi pedagogije; obrazovanje, odgoj, izobrazba i osposobljavanje, uloga učitelja u procesu učenja, etika i podučavanje, andragogija - cjeloživotno učenje, didaktički principi nastavnog rada: nastavi plan i program, izrada nastavnih planova i programa.
Definicija i razvoj metodike, odnos metodike i drugih znanosti. Predmet istraživanja i specifičnosti metoda istraživanja u metodici s osvrtom na aktivno učenje: aktivno čitanje i pisanje te rasprava za poticanje kritičkog mišljenja, suradničkog i iskustvenog učenja.
Osnovne karakteristike nastavnog procesa. Organizacijski oblici rada u nastavi, izvannastavni i izvanškolski organizacijski oblici rada, sadržaji i karakteristike odgojno obrazovnog procesa.
Prostori, normativi, upute za planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje nastavne opreme: pomoćno tehnička oprema, vizuelna, auditivna, audiovizuelna i tekstualna sredstva u nastavi.
Neposredno i posredno pripremanje nastavnika za rad; pripremanje nastavnika za izvođenje nastavne jedinice, korištenje različitih izvora informacija za pripremu nastavne jedinice, vođenje dokumentacije u odgojno-obrazovnim ustanovama. Evaluacija nastave od polaznika te evaluacija od nastavnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Findak,V. (1992). Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, sportu i sportskoj rekreaciji, Hrvatski savez za sportsku rekreaciju i Mentorex, Zagreb,.
2. Findak, V. (1997). Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb.
3. Vidović, V., Kletzien, S,B., Bekavac, M,C., Grozdanić, V. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi. Forum za slobodu odgoja. Zagreb, 2004.
4. Milat, J. Pedagogija ? teorija osposobljavanja . Školska knjiga, Zagreb. 2005.
5. Konig, E., Zedler, P. Teorije znanosti o odgoju. Educa, Zagreb. 2000.
6. Bognar, L., Matijević, M. Didaktika. Školska knjiga, Zagreb. 2002.
Preporučena literatura:
7. Kyriacou, C. Temeljna nastavna umijeća. Educa, Zagreb. 1995.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže