Socijalno ekonomski aspekti razvoja fizioterapije
Kratica: SERFFTSF Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miroslav Mastilica
Izvođači: Prof. dr. sc. Miroslav Mastilica ( Seminar )
Opis predmeta: Povijest fizioterapije i važni društveni događaji koji su utjecali na razvoj fizioterapije u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Procjena budućeg razvoja fizioterapije u Republici Hrvatskoj u skladu sa socijalno-ekonomskim aspektima razvoja društva.
Socijalno-ekonomski razvoj i njegov utjecaj na zdravstveno stanje stanovništva u Republici Hrvatskoj. Socijalne razlike u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Ispitivanje zdravstvenih potreba stanovništva i procjena potreba za fizioterapijom.
Financiranje zdravstvene zaštite i kontrola troškova: osnovni modeli financiranja i zdravstveno osiguranje. Ekonomsko vrednovanje u fizioterapiji. Upravljanje resursima u fizioterapiji.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Glesinger, L. Povijest medicine, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
2. Orešković, S. Medicinska sociologija i znanost o životu. Zagreb: Medicinska naklada, 1995.
3. Jakšić, Ž. i sur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
5. Schmoll, B. J. Behavioral and Social Science: Considerations for Current Practice U: R.S. Myers: Historical Perspective, Assumptions, and Ethical Considerations for Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia
Preporučena literatura:
4. Mayers, R.S. Historical Perspective, Assumptions, and Ethical Considerations for Physical Therapy Practice U: R.S. Myers: Historical Perspective, Assumptions, and Ethical Considerations for Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Thera
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže