Mišićno-koštana fizioterapija (2)
Kratica: MIKFFTSF Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 150(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Vesna Filipović
Pred. Dalibor Kiseljak
Izvođači: V. pred. dr. sc. Vesna Filipović ( Vježbe u praktikumu, Seminar )
Opis predmeta: Uloga fizioterapije u liječenju osoba s bolestima i poremećajima mišićno-koštanog sustava. Osobitosti i sastavnice fizioterapijskog procesa. Fizioterapijske intervencije za smanjenje boli, unapređenje opsega pokreta i fleksibilnosti; postupci za unapređenje funkcije zgloba, unapređenje mišićne funkcije, poboljšanje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti; postupci za održavanje i unapređenje posturalne kontrole i ravnoteže, za poboljšanje neuromišićne kontrole.
Fizioterapijski postupci u liječenju bolesti i poremećaja mišićno-koštanog sustava: fizikalni agensi i elektroterapijski postupci, biofeedback u fizioterapiji, hidroterapija i terapijske vježbe, ortoze, adaptivna i zaštitna sredstva. Fizioterapijske metode i koncepti koji se koriste u liječenju mišićno-koštanih bolesti: teorijske postavke, razvoj i terapijski postupci ortopedske manipulativne terapije, McKenzie metode mehaničke dijagnostike i terapije, PNF koncepta po M. Knott.
Osobitosti fizioterapijske procjene, planiranje i primjena fizioterapijske intervencije kod mišićno koštanih poremećaja segmenata tijela: ramena i ramenog obruća, lakta i podlaktice, šake, zdjelice, kuka i natkoljenice, koljena, potkoljenice i stopala, te kod mišićno-koštanih poremećaja i ozljeda trupa i kralježnice. Osobitosti fizioterapijske procjene, planiranje i primjena fizioterapijske intervencije kod djece, osoba starije životne dobi i osoba s amputacijom ekstremiteta. Osobitosti fizioterapijske procjene, planiranje i primjena fizioterapijske intervencije kod žena u vrijeme trudnoće.
Kritička analiza i usporedba neurofizioloških, kinezioloških i biomehaničkih aspekata različitih pristupa i koncepata u mišićno-koštanoj fizioterapiji.
Izokinetika u fizioterapijskom procesu: područje primjene izokinetičke dijagnostike i terapije, osobitosti primjene kod bolesti i poremećaja mišićno-koštanog sustava.
Virtualna realnost (VR) u fizioterapijskom procesu: povijest VR i ?cyberspace?, mogućnost kreiranja virtualnog okruženja, haptički uređaji, vizualni, slušni i kognitivni izvor informacija, prednost i nedostaci VR te oblici primjene u rehabilitaciji.
Biomehanički sustavi u cilju praćenja i primjene fizioterapijskog procesa; učenje pokreta, evaluacija pokreta pomoću povratne sprege, sustavi za poboljšanje kardiorespiratornih kapaciteta, sustavi za kontrolu mišićnih reakcija, sustavi za kontrolu posturalnih adaptacija.
Evaluacija učinkovitosti terapijskih pristupa analizom literature i analizom slučaja.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Filipović, V. Jakuš, L., Kuvalja, S., Hadži-Tomov, D. Specifična fizioterapija mišićno-koštanog sustava. (Nastavna skripta) Visoka zdravstvena škola Zagreb. 2004.
2. Filipović, V. Razlike u koordinaciji kod adolescenata sa različitom posturalnom adaptacijom. Športsko-medicinski vjesnik, Zagreb, 17 (1-3) 15-22, 2002.
3. Adler, S., Becker, S., Buck, D. PNF in practise. Springer-Verlag, Berlin. 1993
4. Maitland, G.D. Manipulation der peripheren Gelenke. Springer-Verlag. 2000
5. McKenzie, R., May, S.: The lumbar spine: Mechanical dignosis and therapy. Orthopedic Physical Therapy Products; 2nd edition 2003.
6. McKenzie, R.: The cervical and thoracic spine: Mechanical dignosis and therapy. Orthopedic Physical Therapy, 1990.
7. Filipović, V., Viskić-Štalec, N., Štalec, J., Popović, E., Vuk, S. (2006): SYDACK ? System of Diagnosis and Control in Kinesitherapy. ITI 2006 Proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interface, Cavtat, str. 239-244.
8. Refshauge, K., Gass, E. Musculoskeletal physiotherapy. Clinical science and evidence-based practice. Butterworth-Heinemann. 2004.
Preporučena literatura:
9. Pećina, M. i sur. Ortopedija. Zagreb: Naklada Ljevak. 2000.
10. Pećina, M. i sur. Športska medicina. Zagreb: Medicinska naklada. 2003.
11. Steinmuller, W., Schafer, K., Fortwangler, M. Gesundheit-Lernen-Kreativitat, Alexander Technik. Urban Und Fisher. 2000.
12. Grisogono, V. Sports injuries. London: John Murray. 1996.
13. Klein-Vogelbach, S. Functional Kinetics. Observing, analyzing and teaching human movement. Springer-Verlag, Berlin. 1990. 157-322
14. Burdea, G., Popescu, V., Hentz, V., Colbert, K. Virtual reality-based orthopedic telerehabilitation. www.caip.rutgers.edu 2000
15. Jacobson, J., Whitney, S., Redfern, M., Wilson, J. Balance NAVE: A virtual reality facility for research and rehabilitation of balance disorders. www.usl.sis.pitt.edu 2002
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže