Neuroznanost
Kratica: NEZNFTSF Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Mirna Kostović Srzentić
Izvođači: Doc. dr. sc. Mario Vukšić ( Predavanja )
V. pred. dr. sc. Mirna Kostović Srzentić ( Seminar, Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Razvoj središnjeg živčanog sustava. Temelji građe i funkcije središnjeg živčanog sustava. Stanična biologija i elektrofiziološka svojstva živčane stanice; sinaptički prijenos. Ustrojstvo motoričkih sustava: uloga kralješničke moždine, uloga silaznih putova iz moždanog debla, uloga moždane kore u voljnim pokretima; mali mozak te motoričke funkcije bazalnih ganglija. Načela ustrojstva osjetnih sustava; vid, sluh; dodir, pritisak i kinestezija; bol, toplina i hladnoća. Organizacija moždane kore. Ustrojstvo i funkcije limbičkog sustava. Hipotalamus i upravljanje endokrinim i autonomnim živčanim sustavom. Neurobiologija spavanja i bioloških ritmova. Neurobiologija emocija i spolnosti. Neurobiologija viših kognitivnih funkcija: pamćenja, jezika i govora, pažnje i prostornih sposobnosti, uloga prečeone i tjemene moždane kore. Smetnje kognitivnih i izvršnih funkcija te promjene emocija i ličnosti koje nastaju nakon oštećenja mozga. Neurobiologija neuroloških i duševnih bolesti. Neurobiologija razvojnih poremećaja. Plastičnost mozga kod normalnog razvoja i nakon oštećenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Judaš, M. Kostović, I.: Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD; 1997 (odabrana poglavlja).
2. Pinel, J. P. J.: Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002. (odabrana poglavlja
Preporučena literatura:
3. G. Kidd, N. Lawes, I. Musa: Understanding neuromuscular plasticity ? a basis for clinical rehabilitation. London: Edward Arnold; 1992.
4. Kandel, E.R., Shwartz, J.H. & Jessell, T.M. Principles of neural science. New York: McGraw-Hill; 2000.
5. Zigmond, M. J., Bloom, F. E., Landis, S. C., Roberts, J. L. & Squire, L. R. Fundamental neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže