Rad s grupom
Kratica: RSGRFTSF Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Izvođači: V. pred. Lada Perković ( Metodičke vježbe, Seminar )
Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi, definicija i podjela grupe. Grupna dinamika i grupni procesi: ciljevi, norme, kohezivnost, uloge u grupi. Vođenje grupe: tipovi i vještine voditelja, donošenje odluka, evaluacija grupnog rada. Vrste grupa u fizioterapiji: terapijske, orjentacijske, resocijalizacijske, motivacijske, prisjećanja, terapijskih aktivnosti, samopomoći, obrazovne, diskusijske, komunikacijske. Supervizija u grupnom radu. Specifičnosti rada u grupama osoba s različitim zdravstvenim problemima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ajduković, M. Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb, Društvo za psihološku pomoć. 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže