Urogenitalna disfunkcija
Kratica: URDIFTSF Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: V. pred. Snježana Schuster ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Pregled noviteta u funkcionalnoj anatomiji i neurofiziologiji područja zdjelice i kontinencije. Miologija zdjeličnog dna uz probleme mikcije i defekacije. Urogenitalna disfunkcija. Fizioterapijska procjena i tretman urogenitalne disfunkcije. Elektroterapijski postupci kod urogenitalnih disfunkcija. Patologija vezivnog tkiva i prolapsi urogenitalnih organa. Kirurške procedure u ginekologiji uz primjenu postoperativne fizioterapije. Novija dostignuća u primjeni fizioterapijskog pristupa kod osoba u menopauzi. Uloga fizioterapije u rehabilitaciji osoba nakon operativnih zahvata promjene spola. Praktični aspekti korištenja različitih fizioterapijskih vještina, primjene informatičke opreme i tehničkih dostignuća za razvoj fizioterapije u području urologije i ginekologije. Primjena standardnih i etičkih postupaka fizioterapijskog procesa u području urologije i ginekologije utemeljenih na znanstvenim dokazima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dražančić A. I sur.: Porodništvo.Zagreb.Školska knjiga 1994.
2. Šimunić V. I sur.: Ginekologija.Zagreb.Naklada Ljevak.2001.
3. Schuster S. I sur.: Fizioterapija u ginekologiji i porodništvu (u pripremi)
Preporučena literatura:
4. Kurjak A. I sur. : Ginekologija i perinatologija.Varaždinske Toplice.Tonimir.2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže