Palijativna skrb
Kratica: PASKFTSF Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Pred. Štefanija Ozimec Vulinec ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Definicija i struktura palijativne skrbi, oblici i mjesta provođenja, ciljevi i ideja hospicijskog pokreta. Struktura tima i članovi tima, postupci i oblici pružanja pomoći u jedinicama palijativne skrbi unutar bolničkih prostora, ambulantni oblik ili dolazak u kuću oboljelog u dogovoru s lokalnom zdravstvenom službom, a sve pod stalnom vezom sa hospicijem radi osiguravanja kontinuiteta skrbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Haveka, M.,Psihologija pojavnosti neizlječivih bolesti.
2. Havelka, M. (ur)Zdravstvena psihologija, 227-233.Jastrebarsko: Slap 2002.
3. Nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005.
4. Jurišić A. i sur.: Hospicij i palijativna skrb, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
Preporučena literatura:
5. Cicely Saunders i Nigel Sykes, eds: Palijativna skrb u završnom stadijumaligne bolesti (translation, original titel: The management of terminal malignant disease) Školska knjiga, Zagreb, 1996.
6. SZO: Olakšavanje boli izazvane rakom i palijativna skrb kod djece. (translation- original titel: WHO: Cancer pain relief and palliative care in children) ed Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb, HLZ, 2001.
7. SZO: Olakšavanje simptoma u krajnjem stadiju bolesti. (translation- original titel: WHO: Symptom relief in terminal illness) ed Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb, HLZ, 2002
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže