Trening životnih vještina
Kratica: TRŽVFTSF Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović ( Metodičke vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Socijalni pristup u provedbi radnoterapijske intervencije. Prepoznavanje i promicanje emocionalne, kognitivne i bihevioralne kompetentnosti. Trening životnih i socijalnih vještina u procesu rehabilitacije i resocijalizacije. Utvrđivanje liste životnih vještina. Procjena životnih vještina. Definiranje vještina. Podučavanje. Igranje uloga. Evaluacija i samo-evaluacija. Tematske radionice prate sadržaje: osnovne potrebe, samopoštovanje, samosvijest, mišljenje, komunikaciju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović, D.: Nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005.
2. Ajduković, D., Pečenik (1998.) Nenasilno rješavanje sukoba, III izdanje, Zagreb, Alinea
Preporučena literatura:
3. Sprague J., Walker D. (2002.): Creating School-wide Prevention and Intervention Strategies. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Washington, DC.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže