Funkcijska anatomija lokomotornog sustava
Kratica: FALSFTSF Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Predrag Keros
Izvođači: Prof. dr. sc. Predrag Keros ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Ustroj lokomotornog sustava i njegovih dijelova. Ustrojstvo i unutrašnja arhitektura te biologijsko ponašanje kosti. Ustrojstvo i mehanobiologija zglobova i mišića. Spojevi i mehanobiologija kralježnice. Prsni koš, respiracijsko mišićje i mehanika gibanja rebara. Mišićje trupa. Spojevi i mehanobiologija gornjih udova. Mišićje gornjih udova te analiza gibanja ramenog obruča, lakta i šake. Spojevi i mehanobiologija donjih udova. Mišićje donjih udova te analiza gibanja kuka, koljena i stopala. Hod. Mozgovna kora te senzomotorička središta i neuronski sklopovi. Cervikobrahijalni i lumbosakralni živčani splet.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Keros, P., Pećina, M., Ivančić-Košuta, M. Temelji anatomije čovjeka. Naprijed Zagreb. 1999.
2. Keros, P., M, Pećina. Funkcijska anatomija lokomotornog sustava. Naklada Ljevak, Zagreb. 2006
3. Leonard, H., Kahle, W., M, Platzer. Priručni anatomski atlas. Medicinska naklada Zagreb. 2005.
Preporučena literatura:
4. Keros, P., Krmpotić-Nemanjić, J., I, Vinter. Perovićeva anatomija ? lokomotorni sustav. Medicinski fakultet, Zagreb. 1990
5. Krmpotić-Nemanjić, J. i sur. Anatomija čovjeka. JUMENA, Zagreb, 1982.
6. Jalšovec, D. Sustavna i topografska anatomija. Školska knjiga, Zagreb. 2005.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže