Sestrinska skrb za obitelj
Kratica: SEOSE615 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Jadranka Pavić
Izvođači: Pred. Jadranka Pavić ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavić J. Sestrinska skrb za obitelj ? nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište Zagreb 2008.
Preporučena literatura:
2. Greenspan, S.I., Wieder S., Simons, R.(2003): Dijete s posebnim potrebama. Poticanje intelektualnog i emocionalnog razvoja. Ostvarenje, Lekenik. 105-208.
3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji.
4. Janković, J (1994); Obitelj i droga; Školske novine, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže