Zdravstvena njega bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
Kratica: ZBISE615 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Irena Kovačević
Izvođači: Pred. Irena Kovačević ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Praćenje stanja (monitoring) bolesnika - CVT, IKT, arterijski krvni tlak, EKG, diureza;
monitoring plućnog arterijskog tlaka, monitoring intraabdominalnog tlaka; priprema bolesnika
za intubaciju; zdravstvena njega bolesnika na umjetnoj ventilaciji; ekstubacija bolesnika;
priprema za uvođenje endovenoznog katetera; njega katetera; terapija kisikom; hitna fizička i
psihička prijeoperacijska priprema bolesnika; priprema bolesnika za torakalnu drenažu ?
aktivna sukcija; sestrinska procjena i tretman boli; kardio-pulmonalno-cerebralna reanimacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Huseđinović, I. Značenje hemodinamskog praćenja. Medicinska naklada, Zagreb. 2007.
2. Benko, I. Specifičnosti rada med. sestre u jedinici intenzivnog liječenja. Nastavni tekstovi, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže