Zdravstvena njega onkološkog bolesnika
Kratica: ZNOSE615 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: V. pred. Snježana Čukljek ( Predavanja, Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: U kolegiju naglasak se stavlja na individualiziran i holistički pristup bolesniku oboljelom od
maligne bolesti te članovima njegove obitelji. Zdravstvena njega bolesnika s naglaskom na
najčešće sestrinske dijagnoze i komplikacije koje se javljaju kao nuspojave liječenja i
posljedica malignih bolesti. Sestrinsko medicinski problemi, kvaliteta života onkoloških
bolesnika. Rano otkrivanje malignih bolesti i promoviranje zdravih stilova života koji smanjuju
rizik nastanka malignih bolesti. Intervencije medicinske sestre pri hitnim stanjima u onkologiji.
Postupci samozaštite pri primjeni raznih terapijskih metoda u liječenju malignih bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čukljek, S. Zdravstvena njega onkoloških bolesnika- Nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, 2007.
Preporučena literatura:
2. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Zagreb, Naprijed, 2008. (odabrana poglavlja)
3. Šamija, M., Vrdoljak, E., Krajina, Z. Klinička onkologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže