Zdravstvena njega ovisnika
Kratica: ZNOSE615 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Zinka Bratuša
Prof. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači:
Opis predmeta: Ovisnosti ? javnozdravstveni problem, vrste ovisnosti, psihički poremećaji koji prate
ovisnosti, individualan pristup u radu s ovisnicima, načela rada s grupom ovisnika, prednosti
grupnog rada, specifične vještine voditelja grupe, rad s grupom u primarnoj, sekundarnoj i
tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, bihevioralna terapija, obiteljska terapija, samozaštitne i
suzaštitne grupe, sestrinski problemi (dijagnoze),intervencije i evaluacije rada grupe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Pozaić, V. Droga ? Od beznađa do nade. Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 1999.
3. Schwebel, R. Reći ne nije dovoljno. SysPrint,doo., Zagreb, 1995
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže