Zdravstvena njega školskog djeteta
Kratica: ZNDSE615 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Mara Županić
Izvođači: Pred. Mara Županić ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mojsović Z. i suradnici. Sestrinstvo u zajednici II, Zagreb, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2006. (odabrana poglavlja)
2. Pavleković G., Kuzman M., Jureša V.; Promicanje zdravlja u školi, Zagreb, Škola narodnog zdravlja ?Andrija Štampar?, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, i UNICEF, 2001.
3. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina, Zagreb, Medicinska naklada, 2000.
4. Županić M. Zdravstvena njega školskog djeteta - Nastavni tekstovi za internu upotrebu, Zdravstveno veleučilište 2009.
Preporučena literatura:
5. Nikolić S. Zaštita duševnog zdravlja mladih, Zagreb, Medicinska naklada, 1993. (odabrana poglavlja )
6. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Položaj adolescenata u obitelji, Zagreb, 2000.
7. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Dijete i društvo, Zagreb, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže