Fiziologija
Kratica: FIO6351Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. dr. sc. Julija Erhardt
Doc. dr. sc. Ana Galov
Izvođači: Doc. dr. sc. Vesna Benković ( Predavanja )
Pred. dr. sc. Duje Lisičić ( Predavanja )
Pred. Antonia Puljić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Metabolički procesi lokomotornog sustava s osvrtom na mišićnu aktivnost. Povezanost funkcije živčanog sustava i mišićne aktivnosti. Srčano-žilni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Dišni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Probavni sustav, bubrežni sustav, sustav žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Fiziološke osnove i reakcije: umor i pretreniranost, prilagodba na vrućinu i hladnoću. Procjena u kineziološkoj fiziologiji. Uređaji za dozirano tjelesno opterećenje. Dinamometrija, celerimetrija, procjena fleksibilnosti, spirometrija, minutni volumen disanja, procjena funkcije srčano-žilnog sustava, mjerenje primitka kisika, procjena energetske potrošnje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Berne, R. M., Levy, M. N.: Fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada,1993
2. Heimer, S. Matković, B.: Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
3. Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže