Fizioterapijska procjena
Kratica: FIP6351L Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 45(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Irena Klaić
Pred. Lukrecija Jakuš
Izvođači: Pred. Lukrecija Jakuš ( Seminar, Vježbe u praktikumu )
V. pred. Irena Klaić ( Vježbe u praktikumu, Seminar )
Marina Horvat dipl. physioth. ( Vježbe u praktikumu )
Pred. Darko Milaščević ( Vježbe u praktikumu )
Pred. Ana Pavlaković ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Svrha procjenjivanja u fizioterapiji. Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti - manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje u planiranju i definiranju ciljeva fizioterapijske intervencije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Filipović, V., Klaić, I., Jakuš, L.: Evaluacijska lista za procjenu terapijskih postupaka. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1997.
2. Mišigoj-Duraković, M., Matković, B., Medved, R.: Morfološka antropometrija u športu. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 1995.
3. Jakuš, L., Klaić, I.: Fizioterapijska procjena ? nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003.
Preporučena literatura:
4. Amundsen, L. R.: Muscle Strength Testing ? Instrumented and Non Instrumented Systems. New York: Churchill Livingstone, 1990.
5. Hislop, H. J., Montgomery, J.: Daniel's and Worthingham's Muscle Testing ? Techniques of Manual Examination. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1995.
6. Magee, D. J.: Orthopedic Physical Assessment. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1992.
7. Norkin, C. C., White, D. J.: Measurement of Joint Motion ? A Guide to Goniometry. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1995
8. Wadsworth, C. D.: Manual examination and treatment of the spine and extremities. Baltimore: Williams and Wilkins, 1988.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže