Osnove motoričkih transformacija I (2)
Kratica: OMT6351L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 45(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović
Izvođači: Ivan Jurak bacc. physioth. ( Metodičke vježbe )
V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Zakonitosti planiranja i programiranja treninga u športskim aktivnostima na zdravom organizmu, te ostvarivanje transformacijskih procesa pod utjecajem ciljane motoričke strukture aktivnosti; stvaranje motoričkog stereotipa gibanja; podizanje statusa treniranosti; uvod u teoriju treninga; uvod u kineziološku metodiku; antropometrija; kontrola transformacijskih procesa. Edukacija neplivača, te usavršavanje plivačkih tehnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Filipović, V., Horvatin, M., Rađenović, O.: Osnove motoričkih transformacija - nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001.
2. Mejovšek, M.: Osnove biomehanike, u Priručnik za sportske trenere, drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 1997.
3. Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G.: Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1989.
4. Milanović, D.: Osnove teorije treninga u Priručnik za sportske trenere, drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže