Osnove zdravstvene njege
Kratica: OZN6351Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Irena Kovačević
Izvođači: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz ( Predavanja )
Pred. Irena Kovačević ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Osnove zdravstvene njege i proces zdravstvene njege ? organizacija i principi rada, asepsa, vitalni znaci i njihovo praćenje - opći i specijalni monitoring, primjena terapije /per os, i.m./, prepoznavanje hitnih stanja i njihovo zbrinjavanje: praćenje i procjena stanja hitnosti, nekirurške metode zaustavljanja krvarenja, šok prepoznavanje uzroka i intervencije, trovanja ? prepoznavanje uzroka i intervencije, kardiopulmonalnocerebralna reanimacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čukljek, S.: Osnove zdravstvene njege. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2005.
Preporučena literatura:
2. Šokota, A., Kalauz, S. Lijekovi ? oblici i primjena. Jastrebarsko: Naklada Slap i Zdravstveno veleučilište, 2008.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže