Uvod u fizioterapiju
Kratica: UVF6351Z Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Snježana Schuster
Pred. Dalibor Kiseljak
Izvođači: V. pred. Snježana Schuster ( Seminar )
Opis predmeta: Povijest fizioterapije. Definicija fizioterapije, djelokrug rada fizioterapeuta, uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji, razvoj današnje fizioterapije, fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Fizioterapija u Republici Hrvatskoj i svijetu. Razine organiziranja fizioterapije: ambulantna, bolnička, patronažna. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje. Modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci. Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti. Uloga istraživanja u fizioterapiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jurinić, A. Povijest fizioterapije u Hrvatskoj. FIZIOinfo 2007; 8(2):7-15
2. Jurinić, A., Vojvodić Schuster, S. Povijesni koraci ? HUF u WCPT ?u. Fizioterapija 1999; 3(2): 8-12
3. Grozdek, G. Što je fizioterapija? Vodič za korisnike i fizioterapeute. Zagreb: HZF, 2000
4. Schuster, S. i sur. Uvod u fizioterapiju. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008. (udžbenik u pripremi)
5. Vojvodić Schuster, S. RUZ perspektiva: Što znači biti član RUZ tima? Zagreb: Prva Hrvatsko-Kanadska tematska konferencija - sažeci, 1998: 7-8
Preporučena literatura:
6. Časopis ?Fizioterapija? (od 1998. god. do danas), izdavač Hrvatska udruga fizioterapeuta, Zagreb
7. Časopis Fizioinfo (od 2000. god. do danas), izdavač Hrvatski zbor fizioterapeuta, Zagreb
8. Časopis Physiotherapia Croatica (od 2008. god. do danas), izdavač Hrvatski zbor fizioterapeuta, Zagreb
9. Myers R.S. Historical Perspective, Assumptions, and Ethical Considerations for Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1995: 3-17.
10. Norton B.J. Clinical Decision Making in Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1995: 17-37
11. Schmoll B.J. Behavioral and Social Science: Considerations for Current Practice. In: Saunders Manual of Physical Therapy Practice. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1995: 37- 62
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže